Stocks-CDLX-Cardlytics Inc

CDLX Cardlytics Inc

6.60 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Cardlytics Incs intäkter increased med 11.76% och uppgick till 298.54M. Nettoinkomsten decreased med 261.89% till -465.26M. Nettotillgångarna decreased med 69.36% till 211.61M och VPA decreased från -3.99 till -13.92.
CDLXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
41.22%
Nettovinstmarginal
-60.44%
Rörelsemarginal
-26.80%
Avkastning på investeringar
-37.02%