Stocks-CDNS-Cadence Design Systems Inc

CDNS Cadence Design Systems Inc

182.48 0.10 (0.05%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

Översikt

Innan stängning182.48
Dagens intervall 176.18 - 182.47
52 vec. intervall 132.09 - 194.74
Genomsnittlig volym (3 m)1.5M
Ett års avkastning28.88%
Beta1.1943
Börsvärde50.06B
Prisutvecklingsförhållande64.22
Intäkter3.43B
EPS2.8413
Utdelning (avkastning)0 (0%)
1 dag 1 vecka 1 månad 3 månader 6 månader 1 år 3 år Max
Diagramtider i UTC
Bransch Packaged Software
Vd Anirudh Devgan, PhD
Anställda 9,300

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2021: Cadence Design Systems Incs intäkter increased med 11.38% och uppgick till 2.99B. Nettoinkomsten increased med 17.83% till 695.96M. Nettotillgångarna increased med 9.93% till 2.74B och VPA increased från 2.11 till 2.50.
CDNSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
89.34%
Nettovinstmarginal
25.95%
Rörelsemarginal
30.81%
Avkastning på investeringar
25.49%
12/21
03/22
06/22
09/22
Totala intäkter
773.04M
901.77M
857.52M
902.55M
Bruttovinst
703.34M
798.96M
760.22M
811.01M
Rörelseinkomst
195.6M
318.94M
282.9M
260.77M
Nettoinkomst
176.58M
235.34M
186.92M
186.31M