Stocks-CGC-Canopy Growth Corp

CGC Canopy Growth Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/3/2023: Canopy Growth Corps intäkter decreased med 26.62% och uppgick till 304.50M. Nettoinkomsten decreased med 878.59% till -2.50B. Nettotillgångarna decreased med 80.68% till 561.59M och VPA decreased från -0.62 till -5.34.
CGCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-5.67%
Nettovinstmarginal
-370.05%
Rörelsemarginal
-98.55%
Avkastning på investeringar
-56.99%