Stocks-CHDN-Churchill Downs Inc.

CHDN Churchill Downs Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Churchill Downs Inc.s intäkter increased med 13.31% och uppgick till 1.81B. Nettoinkomsten increased med 76.40% till 439.40M. Nettotillgångarna decreased med NaN till 551.50M och VPA decreased från N/A till 11.42.
CHDNs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
32.18%
Nettovinstmarginal
12.92%
Rörelsemarginal
23.69%
Avkastning på investeringar
6.76%