Stocks-CHH-Choice Hotels International Inc

CHH Choice Hotels International Inc

124.14 -2.03 (-1.61%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Choice Hotels International Incs intäkter increased med 31.11% och uppgick till 1.40B. Nettoinkomsten increased med 14.95% till 332.15M. Nettotillgångarna decreased med 41.83% till 154.66M och VPA increased från 5.15 till 5.99.
CHHs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
43.69%
Nettovinstmarginal
20.14%
Rörelsemarginal
27.37%
Avkastning på investeringar
23.88%