Stocks-CME-CME Group

CME CME Group

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: CME Groups intäkter increased med 7.03% och uppgick till 5.02B. Nettoinkomsten increased med 2.05% till 2.69B. Nettotillgångarna decreased med 1.90% till 26.88B och VPA increased från 7.29 till 7.40.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar