Stocks-CMS-CMS Energy Corp

CMS CMS Energy Corp

56.47 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: CMS Energy Corps intäkter decreased med 13.19% och uppgick till 7.46B. Nettoinkomsten decreased med 0.25% till 807.00M. Nettotillgångarna increased med 6.98% till 8.13B och VPA increased från 2.85 till 3.01.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar