Stocks-CNK-Cinemark Holdings Inc

CNK Cinemark Holdings Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Cinemark Holdings Incs intäkter increased med 62.51% och uppgick till 2.45B. Nettoinkomsten increased med 36.51% till -264.20M. Nettotillgångarna decreased med 64.27% till 119.50M och VPA increased från -3.55 till -2.26.
CNKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
17.94%
Nettovinstmarginal
-30.49%
Rörelsemarginal
11.72%
Avkastning på investeringar
-6.87%