Stocks-COP.DE-CompuGroup Medical SE

COP.DE CompuGroup Medical SE

39.34 -0.06 (-0.15%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: CompuGroup Medical SEs intäkter increased med 10.18% och uppgick till 1.13B. Nettoinkomsten increased med 7.37% till 74.12M. Nettotillgångarna increased med 10.05% till 673.82M och VPA increased från 1.30 till 1.40.
COP.DEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
28.61%
Nettovinstmarginal
8.84%
Rörelsemarginal
13.32%
Avkastning på investeringar
8.60%