Stocks-COTY-Coty Inc

COTY Coty Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: Coty Incs intäkter increased med 4.71% och uppgick till 5.55B. Nettoinkomsten increased med 99.69% till 523.20M. Nettotillgångarna increased med 18.98% till 4.23B och VPA increased från 0.07 till 0.57.
COTYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
60.43%
Nettovinstmarginal
-14.55%
Rörelsemarginal
10.31%
Avkastning på investeringar
-6.60%