Stocks-COUR-Coursera Inc.

COUR Coursera Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Coursera Inc.s intäkter increased med 21.39% och uppgick till 635.76M. Nettoinkomsten increased med 33.53% till -116.55M. Nettotillgångarna decreased med 11.28% till 616.19M och VPA increased från -1.21 till -0.77.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar