Stocks-CRON-Cronos Group Inc

CRON Cronos Group Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Cronos Group Incs intäkter increased med 23.47% och uppgick till 91.90M. Nettoinkomsten increased med 57.47% till -168.73M. Nettotillgångarna decreased med 14.49% till 1.14B och VPA increased från -1.07 till -0.45.
CRONs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
3.55%
Nettovinstmarginal
1,010.72%
Rörelsemarginal
-106.18%
Avkastning på investeringar
4.52%