Stocks-CROX-Crocs Inc

CROX Crocs Inc

90.72 1.21 (1.35%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Crocs Incs intäkter increased med 53.67% och uppgick till 3.55B. Nettoinkomsten decreased med 25.57% till 540.16M. Nettotillgångarna increased med 5,708.34% till 817.93M och VPA decreased från 11.39 till 8.71.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar