Stocks-CSX-CSX Corp

CSX CSX Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: CSX Corps intäkter decreased med 1.61% och uppgick till 14.66B. Nettoinkomsten decreased med 10.79% till 3.72B. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från 1.95 till 1.85.
CSXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
37.53%
Nettovinstmarginal
27.52%
Rörelsemarginal
37.53%
Avkastning på investeringar
11.87%