Stocks-CTRA-Coterra EnerCoterra Energy Inc

CTRA Coterra EnerCoterra Energy Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Coterra EnerCoterra Energy Incs intäkter increased med 159.24% och uppgick till 9.51B. Nettoinkomsten increased med 251.04% till 4.07B. Nettotillgångarna increased med 7.48% till 12.67B och VPA decreased från N/A till N/A.
CTRAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
45.72%
Nettovinstmarginal
30.71%
Rörelsemarginal
41.16%
Avkastning på investeringar
15.32%