Stocks-DAR-Darling Ingredients Inc

DAR Darling Ingredients Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Darling Ingredients Incs intäkter increased med 37.77% och uppgick till 6.53B. Nettoinkomsten increased med 13.66% till 747.09M. Nettotillgångarna increased med 16.39% till 3.90B och VPA increased från 3.90 till 4.49.
DARs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
15.60%
Nettovinstmarginal
10.66%
Rörelsemarginal
7.84%
Avkastning på investeringar
9.41%