Stocks-DG.US-Dollar General Corporation

DG.US Dollar General Corporation

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Dollar General Corporations intäkter increased med 10.59% och uppgick till 37.84B. Nettoinkomsten increased med 0.70% till 2.42B. Nettotillgångarna decreased med 11.50% till 5.54B och VPA increased från 10.17 till 10.68.
DG.USs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
29.04%
Nettovinstmarginal
6.86%
Rörelsemarginal
7.17%
Avkastning på investeringar
11.78%