Stocks-DGLY-Digital Ally Inc

DGLY Digital Ally Inc

3.22 0.03 (0.94%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Digital Ally Incs intäkter increased med 72.83% och uppgick till 37.01M. Nettoinkomsten decreased med 173.92% till -18.87M. Nettotillgångarna decreased med 34.95% till 36.34M och VPA decreased från 0.51 till -8.50.
DGLYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
8.31%
Nettovinstmarginal
-38.32%
Rörelsemarginal
-82.13%
Avkastning på investeringar
-926.46%