Stocks-DHR-Danaher Corp

DHR Danaher Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Danaher Corps intäkter decreased med 24.09% och uppgick till 23.89B. Nettoinkomsten decreased med 41.45% till 4.22B. Nettotillgångarna increased med 6.79% till 53.49B och VPA decreased från 9.66 till 6.38.
DHRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
64.72%
Nettovinstmarginal
18.41%
Rörelsemarginal
21.73%
Avkastning på investeringar
7.23%