Stocks-DHR-Danaher Corp

DHR Danaher Corp

248.48 1.01 (0.41%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var Danaher Corps intäkter increased med 9.21% och uppgick till 8.37B. Nettoinkomsten increased med 41.98% till 2.23B. Nettotillgångarna increased med 6.59% till 50.09B och VPA increased från 2.10 till 2.99.
DHRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
60.21%
Nettovinstmarginal
17.70%
Rörelsemarginal
27.64%
Avkastning på investeringar
7.30%