Stocks-DLN.L-Derwent London PLC

DLN.L Derwent London PLC

2030.95 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Derwent London PLCs intäkter increased med 4.10% och uppgick till 249.00M. Nettoinkomsten decreased med 210.52% till -280.50M. Nettotillgångarna decreased med 8.23% till 4.08B och VPA decreased från 2.24 till -2.50.
DLN.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
73.97%
Nettovinstmarginal
21.95%
Rörelsemarginal
60.36%
Avkastning på investeringar
0.73%