Stocks-DNOW-NOW Inc

DNOW NOW Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: NOW Incs intäkter increased med 30.88% och uppgick till 2.14B. Nettoinkomsten increased med 2,480.00% till 129.00M. Nettotillgångarna increased med 18.54% till 844.00M och VPA increased från 0.05 till 1.15.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar