Stocks-DOCU-DocuSign Inc

DOCU DocuSign Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: DocuSign Incs intäkter increased med 19.40% och uppgick till 2.52B. Nettoinkomsten decreased med 39.27% till -97.45M. Nettotillgångarna increased med 124.06% till 617.29M och VPA decreased från -0.36 till -0.49.
DOCUs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
78.86%
Nettovinstmarginal
-11.33%
Rörelsemarginal
2.18%
Avkastning på investeringar
-14.33%