Stocks-E-Eni SpA-ADR

E Eni SpA-ADR

31.90 -0.38 (-1.18%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Eni SpA-ADRs intäkter increased med 53.56% och uppgick till 138.98B. Nettoinkomsten increased med 100.83% till 14.59B. Nettotillgångarna increased med 15.06% till 58.81B och VPA increased från 4.00 till 8.26.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar