Stocks-EBAY-eBay

EBAY eBay

42.66 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: eBays intäkter decreased med 6.00% och uppgick till 9.80B. Nettoinkomsten decreased med 605.56% till -1.27B. Nettotillgångarna decreased med NaN till 5.15B och VPA decreased från N/A till -2.27.
EBAYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
71.58%
Nettovinstmarginal
8.73%
Rörelsemarginal
20.20%
Avkastning på investeringar
7.08%