Stocks-ECL-Ecolab Inc

ECL Ecolab Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Ecolab Incs intäkter increased med 11.42% och uppgick till 14.19B. Nettoinkomsten decreased med 3.07% till 1.11B. Nettotillgångarna decreased med NaN till 7.26B och VPA decreased från N/A till 3.81.
ECLs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
39.46%
Nettovinstmarginal
9.03%
Rörelsemarginal
13.87%
Avkastning på investeringar
7.74%