Stocks-EGAN-eGain Corp

EGAN eGain Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: eGain Corps intäkter increased med 6.59% och uppgick till 98.01M. Nettoinkomsten increased med 186.40% till 2.11M. Nettotillgångarna increased med 8.50% till 61.79M och VPA increased från -0.08 till 0.06.
EGANs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
69.69%
Nettovinstmarginal
4.90%
Rörelsemarginal
3.57%
Avkastning på investeringar
10.22%