Stocks-EH-EHang Holdings Ltd-ADR

EH EHang Holdings Ltd-ADR

8.99 0.11 (1.24%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 30/9/2022 var EHang Holdings Ltd-ADRs intäkter decreased med 45.70% och uppgick till 1.20M. Nettoinkomsten increased med <0.01% till -11.17M. Nettotillgångarna decreased med 20.95% till 32.65M och VPA increased från -0.19 till -0.19.
EHs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
70.38%
Nettovinstmarginal
-190.04%
Rörelsemarginal
-871.68%
Avkastning på investeringar
-67.92%