Stocks-EHC-Encompass Health Corp

EHC Encompass Health Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Encompass Health Corps intäkter decreased med 15.09% och uppgick till 4.35B. Nettoinkomsten decreased med 32.24% till 350.70M. Nettotillgångarna decreased med 22.39% till 1.86B och VPA decreased från 4.11 till 2.70.
EHCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
19.46%
Nettovinstmarginal
6.80%
Rörelsemarginal
15.38%
Avkastning på investeringar
6.25%