Stocks-EHTH-eHealth Inc

EHTH eHealth Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: eHealth Incs intäkter decreased med 24.68% och uppgick till 405.36M. Nettoinkomsten increased med 15.00% till -88.72M. Nettotillgångarna decreased med 6.91% till 914.24M och VPA increased från -4.59 till -4.36.
EHTHs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
94.50%
Nettovinstmarginal
-5.07%
Rörelsemarginal
-12.15%
Avkastning på investeringar
-0.48%