Stocks-EIX-Edison International

EIX Edison International

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Edison Internationals intäkter increased med 15.53% och uppgick till 17.22B. Nettoinkomsten decreased med 10.92% till 824.00M. Nettotillgångarna decreased med 1.50% till 17.52B och VPA decreased från 2.00 till 1.60.
EIXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
23.62%
Nettovinstmarginal
6.38%
Rörelsemarginal
19.01%
Avkastning på investeringar
2.45%