Stocks-ELAN-Elanco Animal Health Inc

ELAN Elanco Animal Health Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Elanco Animal Health Incs intäkter decreased med 7.28% och uppgick till 4.42B. Nettoinkomsten increased med 84.32% till -74.00M. Nettotillgångarna decreased med 7.14% till -5.49B och VPA increased från -0.97 till -0.15.
ELANs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
45.01%
Nettovinstmarginal
-6.70%
Rörelsemarginal
7.85%
Avkastning på investeringar
-1.81%