Stocks-EME-Emcor Group Inc

EME Emcor Group Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Emcor Group Incs intäkter increased med 11.84% och uppgick till 11.08B. Nettoinkomsten increased med 5.84% till 406.12M. Nettotillgångarna decreased med 12.37% till 1.97B och VPA increased från 7.06 till 8.10.
EMEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
15.93%
Nettovinstmarginal
3.15%
Rörelsemarginal
6.33%
Avkastning på investeringar
12.21%