Stocks-ENC.MC-Ence Energia Y Celulosa SA

ENC.MC Ence Energia Y Celulosa SA

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Ence Energia Y Celulosa SAs intäkter increased med 22.41% och uppgick till 1.00B. Nettoinkomsten increased med 223.24% till 248.90M. Nettotillgångarna increased med 31.62% till 818.20M och VPA decreased från -0.79 till N/A.
ENC.MCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-4.99%
Nettovinstmarginal
-0.27%
Rörelsemarginal
-0.98%
Avkastning på investeringar
1.10%