Stocks-EPC-Edgewell Personal Care

EPC Edgewell Personal Care

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Edgewell Personal Cares intäkter increased med 3.68% och uppgick till 2.25B. Nettoinkomsten increased med 14.50% till 112.90M. Nettotillgångarna increased med 4.91% till 1.53B och VPA increased från 1.84 till 2.18.
EPCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
41.68%
Nettovinstmarginal
0.27%
Rörelsemarginal
11.04%
Avkastning på investeringar
-0.32%