Stocks-EQIX-Equinix Inc

EQIX Equinix Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Equinix Incs intäkter increased med 9.46% och uppgick till 7.26B. Nettoinkomsten increased med 40.99% till 704.58M. Nettotillgångarna increased med 5.73% till 11.51B och VPA increased från 5.53 till 7.67.
EQIXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
42.45%
Nettovinstmarginal
8.13%
Rörelsemarginal
1.04%
Avkastning på investeringar
2.11%