Stocks-EQT-EQT Corp

EQT EQT Corp

34.23 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: EQT Corps intäkter increased med 77.50% och uppgick till 12.14B. Nettoinkomsten increased med 254.26% till 1.78B. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA increased från -3.58 till 4.38.
EQTs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
36.57%
Nettovinstmarginal
-17.66%
Rörelsemarginal
31.57%
Avkastning på investeringar
-3.02%