Stocks-ESNT.L-Essentra PLC

ESNT.L Essentra PLC

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Essentra PLCs intäkter decreased med 64.79% och uppgick till 337.90M. Nettoinkomsten decreased med 209.89% till -31.10M. Nettotillgångarna decreased med 35.74% till 404.10M och VPA decreased från 0.09 till -0.62.
ESNT.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
6.16%
Nettovinstmarginal
-2.24%
Rörelsemarginal
3.71%
Avkastning på investeringar
-0.82%