Stocks-FATE-Fate Therapeutics Inc

FATE Fate Therapeutics Inc

6.87 0.04 (0.59%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2021: Fate Therapeutics Incs intäkter increased med 77.66% och uppgick till 55.85M. Nettoinkomsten decreased med 22.36% till -212.15M. Nettotillgångarna increased med 76.58% till 678.84M och VPA decreased från -2.10 till -2.24.
FATEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
-813.87%
Rörelsemarginal
-454.06%
Avkastning på investeringar
-34.51%
12/21
03/22
06/22
09/22
Totala intäkter
17.07M
18.41M
18.55M
14.98M
Bruttovinst
N/A
N/A
15.59M
11.79M
Rörelseinkomst
-69.38M
N/A
-83.11M
-86.39M
Nettoinkomst
-68.62M
-65.69M
-76.11M
-83.56M