Stocks-FCN-FTI Consulting Inc

FCN FTI Consulting Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: FTI Consulting Incs intäkter increased med 9.10% och uppgick till 3.03B. Nettoinkomsten increased med 0.23% till 235.51M. Nettotillgångarna increased med 6.21% till 1.68B och VPA decreased från 6.65 till 6.58.
FCNs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
31.90%
Nettovinstmarginal
8.50%
Rörelsemarginal
10.29%
Avkastning på investeringar
11.07%