Stocks-FI-Fiserv Inc

FI Fiserv Inc

121.83 0.54 (0.44%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Fiserv Incs intäkter increased med 9.31% och uppgick till 17.74B. Nettoinkomsten increased med 84.03% till 2.58B. Nettotillgångarna decreased med 0.82% till 31.69B och VPA increased från 1.99 till 3.90.
FIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
57.19%
Nettovinstmarginal
11.62%
Rörelsemarginal
22.79%
Avkastning på investeringar
5.04%