Stocks-FLTR.L-Flutter Entertainment

FLTR.L Flutter Entertainment

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Flutter Entertainments intäkter increased med 23.67% och uppgick till 9.51B. Nettoinkomsten decreased med NaN till N/A. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från -1.71 till N/A.
FLTR.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
47.29%
Nettovinstmarginal
0.23%
Rörelsemarginal
2.39%
Avkastning på investeringar
-0.29%