Stocks-FROG-Jfrog Ltd

FROG Jfrog Ltd

34.57 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Jfrog Ltds intäkter increased med 35.49% och uppgick till 280.04M. Nettoinkomsten decreased med 40.47% till -90.18M. Nettotillgångarna decreased med 2.16% till 624.77M och VPA decreased från -0.68 till -0.91.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar