Stocks-FSK-FS KKR Capital Corp

FSK FS KKR Capital Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: FS KKR Capital Corps intäkter increased med 43.29% och uppgick till 1.79B. Nettoinkomsten decreased med 93.93% till 92.00M. Nettotillgångarna decreased med 9.29% till 7.01B och VPA decreased från 7.16 till 0.32.
FSKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
78.71%
Nettovinstmarginal
10.18%
Rörelsemarginal
181.99%
Avkastning på investeringar
2.36%