Stocks-FSLR-First Solar, Inc.

FSLR First Solar, Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: First Solar, Inc.s intäkter decreased med 10.40% och uppgick till 2.62B. Nettoinkomsten decreased med 109.42% till -44.17M. Nettotillgångarna increased med 13.78% till 6.78B och VPA decreased från 4.38 till -0.41.
FSLRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
26.96%
Nettovinstmarginal
6.32%
Rörelsemarginal
16.75%
Avkastning på investeringar
2.83%