Stocks-FSLY-Fastly Inc

FSLY Fastly Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Fastly Incs intäkter increased med 22.12% och uppgick till 432.73M. Nettoinkomsten increased med 14.33% till -190.77M. Nettotillgångarna decreased med 5.80% till 955.16M och VPA increased från -1.92 till -1.57.
FSLYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
49.03%
Nettovinstmarginal
-41.41%
Rörelsemarginal
-40.94%
Avkastning på investeringar
-12.19%