Stocks-GD-General Dynamics Corp

GD General Dynamics Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: General Dynamics Corps intäkter increased med 7.27% och uppgick till 42.27B. Nettoinkomsten decreased med 2.21% till 3.32B. Nettotillgångarna increased med 14.71% till 21.30B och VPA decreased från 12.19 till 12.02.
GDs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
15.80%
Nettovinstmarginal
8.42%
Rörelsemarginal
10.04%
Avkastning på investeringar
11.91%