Stocks-GFRD.L-Galliford Try PLC

GFRD.L Galliford Try PLC

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: Galliford Try PLCs intäkter increased med 12.65% och uppgick till 1.39B. Nettoinkomsten increased med 44.44% till 9.10M. Nettotillgångarna decreased med 10.22% till 118.60M och VPA increased från 0.05 till 0.08.
GFRD.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
7.28%
Nettovinstmarginal
-0.89%
Rörelsemarginal
1.10%
Avkastning på investeringar
-2.61%