Stocks-GH-Guardant Health Inc

GH Guardant Health Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Guardant Health Incs intäkter increased med 20.31% och uppgick till 449.54M. Nettoinkomsten decreased med 70.12% till -654.59M. Nettotillgångarna decreased med 90.67% till 60.18M och VPA decreased från -4.00 till -6.41.
GHs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
60.38%
Nettovinstmarginal
-94.50%
Rörelsemarginal
-95.01%
Avkastning på investeringar
-21.89%