Stocks-GIB-CGI Group

GIB CGI Group

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: CGI Groups intäkter increased med 5.26% och uppgick till 10.60B. Nettoinkomsten increased med 5.41% till 1.21B. Nettotillgångarna increased med 16.13% till 6.15B och VPA increased från 4.72 till 5.09.
GIBs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
16.13%
Nettovinstmarginal
10.74%
Rörelsemarginal
16.13%
Avkastning på investeringar
13.26%