Stocks-GMED-Globus Medical Inc

GMED Globus Medical Inc

52.79 0.49 (0.94%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var Globus Medical Incs intäkter increased med 8.01% och uppgick till 274.50M. Nettoinkomsten increased med 5.55% till 50.07M. Nettotillgångarna increased med 4.66% till 1.85B och VPA increased från 0.47 till 0.49.
GMEDs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
72.48%
Nettovinstmarginal
17.77%
Rörelsemarginal
23.11%
Avkastning på investeringar
9.98%